04 Juli 2020 08:43

Pemberitahuan dapat dilihat di tautan : https://e-katalog.lkpp.go.id/berita/baca-berita/Pemberitahuan-Adendum-Dokumen-Pemilihan-Penyedia-Katalog-Elektronik-Nasional-Alat-Penerangan-Jalan-Tahun-2-2-