Peserta Lelang
 Nama Peserta
CV RAGIL PAMUNGKAS
CV. PANCA WIGUNA
CV. ROHMAT
CV. Bumi Hijau
CV. ALIYYAH
CV. CIPTA KARYA ADI
CV. AFFEL KARYA
CV. FAJAR INDAH
CV. CETHO MULYO
10 cv.mari bangun nusantara
11 CV.YONIS EMIRATES
12 CV.HELLEN
13 cv muyassar
14 PT. SENTRA VIDYA UTAMA
15 PT Berkah Tirta Madiun
16 CV. BINTANG MULTIMEDIA INDONESIA
17 CV.PARADISE
18 CV. MUGI RAHAYU
19 CV. RONG CUYU
20 PT. Multi Info Infrastruktur