05 September 2012 15:09

Ralat Pengumuman Nomor : 573/PAN-PBJ/Trans-2012 dan Nomor : 574/PAN-PBJ/Trans-2012 tanggal 04 September 2012

1. Volume pekerjaan pengadaan gentong plastik lokasi Dadahup C4 semula = 400 buah menjadi 200 buah dengan sistem lelang sederhana.
2. Volume pekerjaan gentong plastik lokasi Dadahup B4 semula = 200 buah menjadi 100 buah sistem pengadaan langsung